top of page

CVBA Connect

partner van VZW Christelijke Herbronning Connect

Er werd bij het ontstaan van het project een coöperatie opgericht om de nodige financiële middelen samen te brengen om het gastenverblijf met 7 studio’s aan te kopen. De CVBA Connect.

De financiering van de CVBA gebeurt door middel van aandelen. Voor meer informatie neem je best contact op via mail of telefoon (zie onderaan).

Alle aandeelhouders worden 1x per jaar uitgenodigd voor de algemene vergadering eind mei.

 

De vzw Christelijke Herbronning Connect huurt de 7 studio’s van de CVBA Connect.

Er is steeds een goede communicatie onderling zodat de CVBA Connect kan tegemoetkomen aan de noden van de VZW CH Connect.

cvba Connect

Christelijke Herbronning Connect

verhuurt

aan

coöperatie

eigenaar gebouw

vzw

uitbater herbronningscentrum

Nieuwe ontmoetingsruimte - Living Room

Om beter aan te sluiten bij het werk van de Vzw CH Connect zag men al geruime tijd de noodzaak om een extra ruimte te voorzien.

Tijdens de coronapandemie is de CVBA Connect gestart met de bouw van deze extra ontmoetingsruimte van zo’n 34 m².
De ontmoetingsruimte is aangebouwd aan het gebouw waar de studio's zich bevinden en werd in de winter van 2020-2021 waterdicht gemaakt. Ondertussen is er reeds geverfd, de elektriciteit werkt en een koffiehoek werd geplaatst. Ze heeft de naam gekregen: Living Room. Stapje voor stapje wordt de ruimte verder ingericht en afgewerkt.

Alle gasten, die in Connect verblijven, kunnen nu reeds gebruik maken van deze ruimte om te lezen, te bidden en elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen groepen hier ook samenkomen voor gebed, studie, onderricht en dergelijke meer.

Hierdoor kunnen we nog meer tegemoet komen aan de noden van de gasten wat betreft bezinning, herbronning, ontmoeting en rust.

hier is de ruimte bijgebouwd

Aandeelhouder worden?

Voor de bouw van deze extra ruimte werd kapitaal bijeengebracht waardoor we dit konden realiseren.

In aansluiting op de bouw van de ontmoetingsruimte wordt ook de lange aansluitende buitenmuur geïsoleerd en voorzien van een bekleding. Voor die bekleding zijn nog financiën nodig.

 

Door in te tekenen op een of meerdere aandelen, kunt u bijdragen tot het welslagen van dit project, zodat Christelijke Herbronning Connect nog meer haar doelstellingen als herbronningscentrum kan realiseren.

Neem een kijkje op onze facebook pagina om de voortgang te zien.

  • Facebook

voor meer informatie

contacteer ons

rik.desmet@hotmail.com

of  + 32 473 86 26 08

bottom of page