CVBA Connect

partner van VZW Christelijke Herbronning Connect

Er werd bij het ontstaan van het project een coöperatie opgericht om de nodige financiële middelen samen te brengen om het gastenverblijf met 7 studio’s aan te kopen. De CVBA Connect.

De financiering van de CVBA gebeurt door middel van aandelen. Voor meer informatie neem je best contact op via mail of telefoon (zie onderaan).

Alle aandeelhouders worden 1x per jaar uitgenodigd voor de algemene vergadering eind mei.

 

De vzw Christelijke Herbronning Connect huurt de 7 studio’s van de CVBA Connect.

Er is steeds een goede communicatie onderling zodat de CVBA Connect kan tegemoetkomen aan de noden van de VZW CH Connect.

cvba Connect

Christelijke Herbronning Connect

verhuurt

aan

coöperatie

eigenaar gebouw

vzw

uitbater herbronningscentrum

Nieuwe ontmoetingsruimte

Om beter aan te sluiten bij het werk van de Vzw CH Connect zag men al geruime tijd de noodzaak om een extra ruimte te voorzien.

Tijdens de coronapandemie is de CVBA Connect gestart met de bouw van deze extra ontmoetingsruimte van zo’n 34 m². Dankzij de bestaande financiële reserve van de CVBA kon de ruwbouw en een deel van de afwerking betaald worden.
De ontmoetingsruimte wordt aangebouwd aan het gebouw waar de studio's zich bevinden en werd in de winter van 2020-2021 waterdicht gemaakt. Stapje voor stapje wordt de ruimte verder afgewerkt.

Alle gasten, die in Connect verblijven, zullen gebruik kunnen maken van deze ruimte om te lezen, te bidden en elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen groepen hier ook samenkomen voor gebed, studie, onderricht en dergelijke meer.

Hierdoor zullen we nog meer tegemoet kunnen komen aan de noden van de gasten wat betreft bezinning, herbronning, ontmoeting en rust.


Graag doen wij een warme oproep om ons te ondersteunen, zodat deze ontmoetingsruimte verder kan worden afgewerkt en ingericht. Giften zijn welkom op rekeningnummer van vzw CH Connect BE 65 9733 7399 9496 met vermelding van volgende mededeling: ‘steun afwerking / inrichting ontmoetingsruimte’. Je kan ook 1 of meer aandelen kopen om de afwerking te realiseren.

hier wordt de ruimte bijgebouwd

Aandeelhouder worden?

Voor de bouw van deze extra ruimte wordt kapitaal bijeengebracht. Er is reeds zo’n 70% van het nodige kapitaal.

 

Door in te tekenen op een of meerdere aandelen, kunt u bijdragen tot het welslagen van dit project, zodat Christelijke Herbronning Connect nog meer haar doelstellingen als herbronningscentrum kan realiseren.

Neem een kijkje op onze facebook pagina om de voortgang te zien.

  • Facebook

voor meer informatie

contacteer ons

rik.desmet@hotmail.com

of  + 32 473 86 26 08