CVBA Connect

partner van VZW Christelijke Herbronning Connect

Er werd bij het ontstaan van het project een coöperatie opgericht om de nodige financiële middelen samen te brengen om het gastenverblijf met 7 studio’s aan te kopen. De CVBA Connect.

De financiering van de CVBA gebeurt door middel van aandelen. Voor meer informatie neem je best contact op via mail of telefoon (zie onderaan).

Alle aandeelhouders worden 1x per jaar uitgenodigd voor de algemene vergadering eind mei.

 

De vzw Christelijke Herbronning Connect huurt de 7 studio’s van de CVBA Connect.

Er is steeds een goede communicatie onderling zodat de CVBA Connect kan tegemoetkomen aan de noden van de VZW CH Connect.

cvba Connect

Christelijke Herbronning Connect

verhuurt

aan

coöperatie

eigenaar gebouw

vzw

uitbater herbronningscentrum

nieuw project CVBA

Om beter aan te sluiten bij het werk van de Vzw CH Connect zag men al geruime tijd de noodzaak om een extra ruimte te voorzien.

 

In 2020 willen we een multifunctionele ontmoetingsruimte van zo’n 34 m² aanbouwen aan de studio’s. Alle gasten, die in Connect verblijven, zullen gebruik kunnen maken van deze ruimte om te lezen, te bidden en elkaar te ontmoeten. Daarnaast kunnen groepen hier ook samenkomen voor gebed, studie, onderricht en dergelijke meer.

Hierdoor zullen we nog meer tegemoet kunnen komen aan de noden van de gasten wat betreft bezinning, herbronning, ontmoeting en rust.

hier wordt de ruimte bijgebouwd

Aandeelhouder worden voor de uitbreiding van een extra ontmoetingsruimte?

Voor de bouw van deze extra ruimte wordt kapitaal bijeengebracht. Er is reeds zo’n 3/5 van het nodige kapitaal.

 

Door in te tekenen op een of meerdere aandelen, kunt u bijdragen tot het welslagen van dit project, zodat Christelijke Herbronning Connect nog meer haar doelstellingen als herbronningscentrum kan realiseren.

voor meer informatie

contacteer ons

rik.desmet@hotmail.com

of  + 32 473 86 26 08